Statut Stargardzkiego Centrum Kultury

Dokumenty w formacie PDF do pobrania poniżej

Statut
Stargardzkiego Centrum Kultury

Uchwała nr XXIV/278/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl