Przedmiot działalności Stargardzkiego Centrum Kultury

SCK organizuje i prowadzi działalność kulturalną na terenie Miasta Stargard poprzez działania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Stargard.

Do podstawowych zadań SCK należy:

  1. rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
  2. wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna,
  3. organizowanie imprez,
  4. prowadzenie kina,
  5. prowadzenie działalności wystawienniczej,
  6. prowadzenie własnej działalności marketingowej,
  7. realizacja przyjętych zadań w ramach odrębnych umów zawartych przez Organizatora lub SCK.

Przy realizacji swoich celów SCK może współpracować z instytucjami administracji samorządowej i państwowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl