Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2022-01-11 @ 17:16:10

Przedmiot działalności Stargardzkiego Centrum Kultury

SCK organizuje i prowadzi działalność kulturalną na terenie Miasta Stargard Szczeciński poprzez działania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Do podstawowych zadań SCK należy:

1) rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
2) wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna,
3) organizowanie imprez,
4) prowadzenie kina,
5) prowadzenie działalności wystawienniczej,
6) prowadzenie własnej działalności marketingowej,
7) realizacja przyjętych zadań w ramach odrębnych umów zawartych przez Organizatora lub SCK.

Przy realizacji swoich celów SCK może współpracować z instytucjami administracji samorządowej i państwowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl