Kierownictwo Stargardzkiego Centrum Kultury

Dyrektor
Joanna Tomczak

Zastępca dyrektora
Joanna Przybyłowska

Główna Księgowa
Lidia Kubacka

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Ewelina Furmańczyk

Kierownik Działu Artystycznego
Katarzyna Wesołowska

Kierownik Działu Kina
Anna Kordykiewicz

Kierownik Stargardzkiego Centrum Nauki
Ernest Warych

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl