Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2022-09-05 @ 11:22:22

Kierownictwo Stargardzkiego Centrum Kultury

Dyrektor
Joanna Tomczak

Z-ca Dyrektora
Sylwia Wieleba

Główna Księgowa
Lidia Kubacka

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Joanna Przybyłowska

Kierownik Działu Programowego
Katarzyna Wesołowska

Kierownik Działu Kina
Ewa Tomczak

Kierownik Działu Technicznego

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl