Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

 [ pdf ]

„USŁUGI OCHRONY IMPREZ MASOWYCH: „Quennkutee, AVENEW, Kubańczyk”, „GIBBS x PRO8L3M”, „Wiraszko i przyjaciele”

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,169926,f4c886661f04a2e73e2542de8ceb8686.html

Informacja o udzieleniu zamówienia

 [ pdf ]

Ogłoszenia o zamówieniu na Obsługę  techniczną wydarzeń: „Out of mind, DICE, Nocny Kochanek, ØRGANEK”, „Quennkutee, AVENEW, Kubańczyk”, „GIBBS x PRO8L3M”, „Wiraszko i przyjaciele”

Informacja o udzieleniu zamówienia

 [ pdf ]

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

 [ pdf ]

AKTUALNY Zał nr 5 – Formularz ofertowy

 [ docx ]

Ogłoszenie o zamówieniu

 [ pdf ]

Załącznik 1

 [ zip ]

Załącznik 2

 [ zip ]

Załącznik 3

 [ zip ]

Załącznik 4

 [ pdf ]

Załącznik 5 – formularz ofertowy

 [ docx ]

Załącznik 6 – wykaz usług

 [ docx ]

Załącznik 7 – projekt umowy

 [ docx ]

Ogłoszenie – USŁUGI OCHRONY IMPREZ „OTWARCIE AMFITEATRU” I „STARGARD FESTIWAL ‘24”’

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,164536,203452118219af3fa19f1cd0425ca966.html

Ogłoszenie o zamówieniu – Zaproszenie do składania ofert cenowych na „Obsługa techniczna wydarzeń „Otwarcie Amfiteatru” i ,,Stargard Festiwal ‘24”

Informacja o udzieleniu zamówienia

 [ pdf ]

Ogłoszenie o zamówieniu – scenotechnika

 [ pdf ]

Projekt umowy

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Oświadczenie wykazu zrealizowanych usług

 [ docx ]

Ridery techniczne Koncert Otwarcia

 [ zip ]

Ridery techniczne Stargard Festiwal 24

 [ zip ]

Zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji/przeglądów i napraw sprzętu p.poż w obiekcie Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie

Informacja z otwarcia

 [ pdf ]

Zapytanie ofertowe

 [ pdf ]

Wzór umowy

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Zapytanie ofertowe na dostawę produktów niezbędnych do wytwarzania popcornu w celu sprzedaży w Kinie Stargardzkiego Centrum Kultury.

Zawiadomienie o wynikach

 [ pdf ]

Zapytanie ofertowe

 [ pdf ]

Zmiana zapytania ofertowego

 [ pdf ]

Odpowiedzi na pytania

 [ pdf ]

Zestawienie produktów

 [ xlsx ]

Oferta załącznik

 [ docx]

Zapytanie ofertowe na dostawę napoi butelkowanych i napoi rozlewanych w nalewaku oraz
pozostałego asortymentu na potrzeby bufetu Kina Stargardzkiego Centrum Kultury

Zawiadomienie o wynikach

 [ pdf ]

Zapytanie ofertowe

 [ pdf ]

Zestawienie produktów

 [ xlsx ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Zapytanie ofertowe na dostawę produktów niezbędnych do wytworzenia popcornu w celu sprzedaży w Kinie

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

 [ pdf ]

Zapytanie ofertowe popcorn

 [ pdf ]

Zestawienie produktów

 [ xlsx]

Oferta

 [ docx ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych co 6 miesięcy, przeglądów serwisowych na urządzenia klimatyzacji.

Informacja o otwarciu oferty

 [ pdf ]

Zapytanie urządzenia klimatyzacji

 [ pdf ]

formularz ofertowy

 [ docx ]

Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż foteli kinowych

Informacja z otwarcia ofert

 [ pdf ]

Ogłoszenie o wynikach na sprzedaży foteli

 [ pdf ]

Ogłoszenie o wynikach na sprzedaży foteli

 [ pdf ]

Trzecie ogłoszenie o sprzedaży foteli

 [ pdf ]

Drugie ogłoszenie o sprzedaży foteli

 [ pdf ]

Ogłoszenie o sprzedaży foteli

 [ pdf ]

Umowa sprzedaży

 [ pdf ]

Uwagi do stanu technicznego foteli

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Zdjęcia foteli

 [ jpg ]

Zapytanie ofertowe dotyczące „dostawy fabrycznie nowego innowacyjnego wyposażenia

scenotechnicznego – bezprzewodowego systemu monitoringu dousznego”

Zapytanie ofertowe bezprzewodowy system monitoringu dousznego

 [ pdf ]

Projekt umowy bezprzewodowy system monitoringu dousznego

 [ pdf ]

OFERTA bezprzewodowy system monitoringu dousznego

 [ docx ]

Odpowiedzi na pytania

 [ pdf ]

Zmiana zapytania ofertowego

 [ pdf ]

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 [ pdf ]

„Usługi dozoru i ochrony Stargardzkiego Centrum Kultury”.

POSTĘPOWANIE NR Z30/35537

Tryb postępowania: Podstawowy z możliwością negocjacji

Znak sprawy: ZP/SCK/231-13/23

Rodzaj zamówienia: Usługi

Progi postępowania: Biuletynowe

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,147890,a4f0fb36f33cc19e94281454f99ece0e.html

„SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI”

POSTĘPOWANIE NR Z27/35537

Tryb postępowania: Podstawowy z możliwością negocjacji

Znak sprawy: ZP/SCK/231-14/23

Rodzaj zamówienia: Usługi

Progi postępowania: Biuletynowe

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,147483,94dc7880379f66ce304dcbefa63709e8.htmlb

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące „Na wykonanie okresowych konserwacji i przeglądów instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP produkcji „Schrack Seconet”, z centralką pożarową, typu BZM – Integral, w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie przy ul. Piłsudskiego 105.”

Zapytanie ofertowe – konserwacja SAP

Formularz ofertowe – konserwacja SAP

Umowa konserwacja SAP

Informacja o otwarciu ofert

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w sali kina Stargardzkiego Centrum Kultury wraz z wymianą foteli, wykładziny, części oświetlenia oraz dostosowaniem podłoża sceny.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (trzy) części:
Część 1 – Dostawa i montaż foteli kinowych; Część 2 – Demontaż foteli, modernizacja posadowienia, montaż świetlnych, ledowych krawędzi stopni i ciągów komunikacyjnych oraz wymiana wykładziny w części widowni i w ciągach komunikacyjnych; Część 3 – Renowacja sceny.

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,144169,9c3d3c3ee486f9bcdc1274015d242fb8.html

Informacja o udzieleniu zamówienia na obsługę techniczną  – realizacja wydarzenia ,,Stargard Festiwal `23”

Zamówienie na obsługę techniczną  – realizacja wydarzenia ,,Stargard Festiwal `23”

Załącznik 1 – draft umowy

Załącznik 2 – KARAŚ/ROGUCKI – rider oświetleniowy

Załącznik 3 – KARAŚ/ROGUCKI – rider dźwiękowy

Załącznik 4 – PROGRAM STARGARD FESTIWAL ‘23

Załącznik 5 – raider techniczny

Załącznik 6 – ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik 7 – Mery Spolsky – rider dźwiękowy

Załącznik 8 – Mapa Stargard Festiwal

Załącznik 9 – KULT – rider dźwiękowy

Załącznik 10 – KULT – rider oświetleniowy

Załącznik 11 – KAYAH THE BEST – raider techniczny

Załącznik 12 – FISZ EMADE TWORZYWO – rider oświetleniowy

Załącznik 13 – FISZ EMADE TWORZYWO – rider dźwiękowy

Załącznik 14 – FISZ EMADE TWORZYWO – scaled

Załącznik 15 – Sylwia Grzeszczak- raider techniczny

Załącznik 16 – Rubens – rider oświetleniowy

Załącznik 17 – Rubens – raider techniczny

Załącznik 18 – Mery Spolsky – rider oświetleniowy

„Ochrona imprez masowych organizowanych przez SCK w 2023 r.”
POSTĘPOWANIE NR Z23/35537

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,128131,549aebfbfa9735638a1fe2dee383f451.html

Zamówienia dotyczącego wykonania przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego w  budynku Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy – załącznik 1

 [ docx ]

Załącznik 2

 [ pdf ]

Załącznik 3

 [ pdf ]

Informacja o unieważnieniu

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości kubatur poszczególnych stref pożarowych oraz podziału budynku na strefy pożarowe.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Umowa

 [ pdf ]

Wykonanie Ekspertyzy p.poż. dla strefy obejmującej szerokość spocznika klatki schodowej w strefie przeciwpożarowej V oraz dla strefy obejmującej pasaż-korytarz NW w  budynku Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard, celem uzyskania odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

aneks

 [ pdf ]

Zapytanie dotyczące  dostawy wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych do budynku  siedziby Stargardzkiego Centrum Kultury położonego w Stargardzie przy ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Umowa

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Wykonanie wymaganej przez art. 62 ust. 1 pkt. 2 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej  znajdującej się w budynku siedziby Stargardzkiego Centrum Kultury położonego w Stargardzie przy ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 105.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Projekt Umowy

 [ pdf ]

Termin składania 6 marca godz. 10:00. Otwarcie tego samego dnia o godzinie 10:10.

Termin składania 22 luty godz. 10:00. Otwarcie tego samego dnia o godzinie 10:10.

„Dostawa napoi butelkowanych i napoi rozlewanych w nalewaku oraz pozostałego asortymentu na potrzeby bufetu Kina Stargardzkiego Centrum Kultury

Zapytanie ofertowe Kino Napoje

 [ docx ]

Formularz oferty Kino Napoje

 [ docx ]

SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI ORAZ TEATRU LETNIEGO W PARKU CHROBREGO W STARGARDZIE”

https://pdzakupowe.logintrade.net

Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wymianę drzwi przeciwpożarowych wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu.

Protokół
 [ docx ]

Protokół
[ pdf ]

Uprzejmie informujemy, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usług Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Komplet dokumentacji dotyczącej postępowania oraz proces składania ofert jest przeprowadzony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,101965,be43897dd8b9d385462edcb6419e7614.html

Dokumenty zamówienia są upublicznione na ww stronie prowadzonego postępowania.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NA SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI

Protokół
[ pdf ]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI W STARGARDZIE

Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wyszczególnione w poniższym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe
[ pdf ]

Zapytanie ofertowe
[ pdf ]

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą.”
Komplet dokumentacji dotyczącej postępowania oraz proces składania ofert jest przeprowadzony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,70225,7821908c4d368c195af41a8d778901d0.html

Dokumenty zamówienia są upublicznione na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Archiwum

1. Stargardzkie Centrum Kultury ogłasza Przetarg nieograniczony na „Remontu dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie”.

2. Stargardzkie Centrum Kultury ogłasza zamówienie na Roboty Budowlane w trybie Przetargu Nieograniczonego na Remont Dachu na Budynku Stargardzkiego Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie. Zapraszamy do składania ofert.

3. INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. pn.: „Zaprojektowanie, wytworzenie i instalacja wystawy edukacyjnej w Stargardzkim Centrum Nauki”.

4. INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na dostawę pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz dostawa i montaż systemu oświetlenia scenicznego i elementów systemu mechaniki scenicznej”.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl