Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2022-01-24 @ 13:56:57

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI W STARGARDZIE

Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wyszczególnione w poniższym zapytaniu.

Informujemy o ogłoszeniu postępowania przetargowego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy amfiteatru miejskiego w Stargardzie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji”.

Całość dokumentacji postępowania jest dostępna pod adresem https://pdzakupowe.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

Archiwum

1. Stargardzkie Centrum Kultury ogłasza Przetarg nieograniczony na „Remontu dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie”.

2. Stargardzkie Centrum Kultury ogłasza zamówienie na Roboty Budowlane w trybie Przetargu Nieograniczonego na Remont Dachu na Budynku Stargardzkiego Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie. Zapraszamy do składania ofert.

3. INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. pn.: „Zaprojektowanie, wytworzenie i instalacja wystawy edukacyjnej w Stargardzkim Centrum Nauki”.

4. INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na dostawę pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz dostawa i montaż systemu oświetlenia scenicznego i elementów systemu mechaniki scenicznej”.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl