Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2023-05-22 @ 10:17:28

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

 [ pdf ]

Zamówienia publiczne

Zamówienie na obsługę techniczną  – realizacja wydarzenia ,,Stargard Festiwal `23”

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

„Ochrona imprez masowych organizowanych przez SCK w 2023 r.”
POSTĘPOWANIE NR Z23/35537

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,128131,549aebfbfa9735638a1fe2dee383f451.html

Zamówienia dotyczącego wykonania przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego w  budynku Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy – załącznik 1

 [ docx ]

Załącznik 2

 [ pdf ]

Załącznik 3

 [ pdf ]

Informacja o unieważnieniu

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości kubatur poszczególnych stref pożarowych oraz podziału budynku na strefy pożarowe.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Umowa

 [ pdf ]

Wykonanie Ekspertyzy p.poż. dla strefy obejmującej szerokość spocznika klatki schodowej w strefie przeciwpożarowej V oraz dla strefy obejmującej pasaż-korytarz NW w  budynku Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard, celem uzyskania odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

aneks

 [ pdf ]

Zapytanie dotyczące  dostawy wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych do budynku  siedziby Stargardzkiego Centrum Kultury położonego w Stargardzie przy ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Umowa

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Wykonanie wymaganej przez art. 62 ust. 1 pkt. 2 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej  znajdującej się w budynku siedziby Stargardzkiego Centrum Kultury położonego w Stargardzie przy ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 105.

Zapytanie Ofertowe

 [ pdf ]

Formularz ofertowy

 [ docx ]

Projekt Umowy

 [ pdf ]

Termin składania 6 marca godz. 10:00. Otwarcie tego samego dnia o godzinie 10:10.

Termin składania 22 luty godz. 10:00. Otwarcie tego samego dnia o godzinie 10:10.

„Dostawa napoi butelkowanych i napoi rozlewanych w nalewaku oraz pozostałego asortymentu na potrzeby bufetu Kina Stargardzkiego Centrum Kultury

Zapytanie ofertowe Kino Napoje

 [ docx ]

Formularz oferty Kino Napoje

 [ docx ]

SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI ORAZ TEATRU LETNIEGO W PARKU CHROBREGO W STARGARDZIE”

https://pdzakupowe.logintrade.net

Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wymianę drzwi przeciwpożarowych wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu.

Protokół
 [ docx ]

Protokół
[ pdf ]

Uprzejmie informujemy, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usług Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Komplet dokumentacji dotyczącej postępowania oraz proces składania ofert jest przeprowadzony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.

https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,101965,be43897dd8b9d385462edcb6419e7614.html

Dokumenty zamówienia są upublicznione na ww stronie prowadzonego postępowania.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NA SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI

Protokół
[ pdf ]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZĄTANIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI W STARGARDZIE

Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wyszczególnione w poniższym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe
[ pdf ]

Zapytanie ofertowe
[ pdf ]

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą.”
Komplet dokumentacji dotyczącej postępowania oraz proces składania ofert jest przeprowadzony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://pdzakupowe.logintrade.net/zapytania_email,70225,7821908c4d368c195af41a8d778901d0.html

Dokumenty zamówienia są upublicznione na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Archiwum

1. Stargardzkie Centrum Kultury ogłasza Przetarg nieograniczony na „Remontu dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie”.

2. Stargardzkie Centrum Kultury ogłasza zamówienie na Roboty Budowlane w trybie Przetargu Nieograniczonego na Remont Dachu na Budynku Stargardzkiego Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie. Zapraszamy do składania ofert.

3. INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. pn.: „Zaprojektowanie, wytworzenie i instalacja wystawy edukacyjnej w Stargardzkim Centrum Nauki”.

4. INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na dostawę pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz dostawa i montaż systemu oświetlenia scenicznego i elementów systemu mechaniki scenicznej”.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl