Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2023-03-30 @ 09:25:16

Oferty pracy

Stargardzkie Centrum Kultury zatrudni na stanowisku: pracownik gospodarczy.
Pełny etat, praca dwuzmianowa – także w weekendy i święta. System równoważnego czasu pracy. Więcej informacji uzyskacie Państwo w sekretariacie. Tam także można składać CV – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
Termin składania: do 11.04.2023 r.
Zakres:
Obchód wszystkich pomieszczeń przed i po zakończeniu pracy oraz w czasie pracy.
Sprawdzenie stosowanych zabezpieczeń typu: zamki, drzwi, kraty.
Sprawdzenie zabezpieczeń systemu włamań i napadu na bieżąco.
Sprawdzenie działania urządzeń wentylacji i klimatyzacji na bieżąco.
Sprawdzenie SAP sygnalizacja alarmów przeciwpożarowych na bieżąco.
Sprawdzenie SAP hydrofornia na bieżąco.
Sprawdzanie podręcznego sprzętu gaśniczego na bieżąco.
Utrzymanie czystości pomieszczeń SCK w tym wyposażenia na bieżąco
Utrzymanie czystości terenu wokół SCK na bieżąco.
Utrzymanie czystości elewacji budynku, w tym od ul. Mickiewicza powierzchni blaszanej trzy razy w roku.
Utrzymanie czystości powierzchni szklanych, drzwi wejściowych na bieżąco, w tym górne partie jeden raz w miesiącu.
Utrzymanie czystości kratek wentylacyjnych (dwa razy w miesiącu).
Utrzymanie czystości dachu (cztery razy w miesiącu).
Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych (pielenie klombów, koszenie trawy, itp.)  w granicach administracyjnych SCK.
W okresie zimowym odśnieżanie, posypywanie piaskiem schodów i chodników przylegających do budynków SCK oraz terenu między budynkami w granicach administracyjnych SCK.
Przygotowanie pomieszczeń do wynajmów na przedsięwzięcia organizowane w SCK.
Przygotowanie sprzętu do wynajmu lub użyczenia na podstawie protokołu i udostępnienie sprzętu.
Bieżące zgłaszanie przełożonemu lub/i usuwanie ubytków i uszkodzeń w chodnikach, schodach, barierkach, elewacji budynków i pomieszczeń będących w gestii administracji SCK.
Bieżące przekazywanie informacji o zaobserwowanych czynnikach zwiększających ryzyko wystąpienia szkody, kradzieży.
Otwieranie i zamykanie budynku SCK.
Załączanie i rozłączanie systemu alarmowego zgodnie z instruktażem.
Wydawanie i odbieranie kluczy od pomieszczeń SCK.
W razie potrzeby udzielanie informacji związanych z działalnością SCK.

Stargardzkie Centrum Kultury poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży w dziale Stargardzkie Centrum Nauki.

Oferta pracy spec. ds. sprzedaży

[ pdf ]

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl