Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2022-01-12 @ 14:47:13

Oferty pracy

Stargardzkie Centrum Kultury

poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. obsługi technicznej

Forma zatrudnienia

 • umowa o pracę, etat.

Wymiar czasu pracy

 •  równoważny system pracy z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie:
 • minimum zawodowe techniczne.

Uprawnienia/umiejętności

1.   punktualność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres,

 1. doskonała organizacja pracy, samodzielność, kreatywność,
 2. mile widziane uprawnienia elektryczne do 1 kW.

Zakres obowiązków

 • obsługa imprez i innych przedsięwzięć organizowanych przez SCK,
 • wykonywanie czynności realizatorskich z zakresu oświetlenia scenicznego, dźwięku, multimediów, obsługa sceny.

Informacje dodatkowe

 1. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 25.11.2019r. (decyduje data wpływu) CV, listu motywacyjnego.
 2. Wymagane dokumenty, opatrzone klauzulą w treści maila: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stargardzkie Centrum Kultury w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”,  należy przesłać na adres: kadry@sck.stargard.pl z adnotacją: „Pracownik – specjalista ds. obsługi technicznej”.
 3. Nabór ma charakter dwustopniowy:
 1. etap pierwszy – analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
 2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Oferty, które wpłyną do Stargardzkiego Centrum Kultury po wyżej wskazanym terminie i/lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Bliższe informacje uzyskać można pod nr tel. 091 578 32 31 .
 3. Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do kontaktu  z wybranymi osobami.

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko spec.ds.obsługi technicznej

 w Stargardzkim Centrum Kultury w Stargardzie

Stargardzie Centrum Kultury informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury na ww. stanowisko zatrudniony zostanie Pan Rafał Gwoździk. Członkowie Komisji uznali, iż Pan Rafał Gwoździk spełnił wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie zawodowe, Pan Rafał Gwoździk daje gwarancję należytej realizacji zadań postawionych na stanowisku objętym „niniejszym postępowaniem rekrutacyjnym.”

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl